Toril Fuglem

Lærer

Toril er en erfaren og allsidig lærer som ofte er med oss på turer og ekskursjoner. Hun er en matglad dame som også er opptatt av at det vi spiser, skal være bra for oss. Ellers liker hun seg ute, gjerne hvor mat på bålet er en viktig del av turen. I Toril møter du en dame med mye humor og godt humør.

Toril Fuglem - Peder Morset Folkehøgskole