LEDIGE STILLINGER

Vikariat miljøterapeut inntil 100% i perioden frem til 31.05.2024

Peder Morset folkehøgskole ligger i Selbu, ei naturskjønn bygd i Trøndelag. Skolen er en frilynt folkehøgskole som har 68 elevplasser. 40 av plassene er for elever med lett utviklingshemming. Helt fra oppstarten i 1976 har målet vårt vært å skape en skole for alle, der elevene uavhengig av forutsetninger gis de samme mulighetene til å oppleve mestring og personlig vekst.

Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er våre ledende verdier.

 

Miljøterapeut Peder Morset folkehøgskole

 

Skolen har ledig vikariat inntil 100% som miljøterapeut. Stillingen ansettes snarest med vikariat frem til 31.05.24.

Det ønskes minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå. Fortrinnsvis som vernepleier, men skolen vil vurdere tverrfaglig kompetanse. Stillingen innebærer sosialpedagogisk arbeid, samt at den inngår i tilsynsturnus på helg, kveld og natt. Arbeidshverdagen er komprimert og normal arbeidstid for en uke vil overskrides i skoleåret. Det kan planlegges med friperiode under vinterferie og påske. Arbeidet består blant annet i undervisning på internater, samt veiledning og oppfølging av enkeltelever. Det er også aktuelt med undervisning på linjer og valgfag etter behov, kvalifikasjoner og interessefelt. Det forventes tilrettelegging av opplæring basert på skolens grunnverdier for elever med svært ulike forkunnskaper og ulike forutsetninger for læring.

Personlige egenskaper, egnethet og evne til å arbeide både selvstendig og i team vektlegges i stillingene.

 

Vi kan tilby:

· Arbeid på en skole som har et viktig samfunnsoppdrag.

· Stor pedagogisk frihet med ansvar for kvaliteten i elevtilbudet.

· Dyktige og engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.

· Lønn etter gjeldende tariff og et godt botilbud for ansatte.

 

Nærmere opplysninger: Ledende vernepleier Olaug Dyrdal, tlf. 993 21 564.

eller rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368.

 

Se også www.pedermorset.no og https://www.facebook.com/pedermorset.

 

Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole». Sendes på epost til pmf@pedermorset

 

Attester og vitnemål legges fram i et eventuelt intervju. Intervju gjennomføres fortløpende.

Den som tilsettes må legge fram politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Førerkort klasse B kreves.

 

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Snarest

Ledige stillinger - Peder Morset Folkehøgskole