LEDIGE STILLINGER

Ledige stillinger som miljøterapeut

Skolen har 2 stk ledige 100% faste stillinger som miljøterapeut med virkning fra 01.08.2021.

Det kreves minimum treårig helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå. Fortrinnsvis som vernepleier, men skolen vil vurdere tverrfaglig kompetanse. Stillingene innebærer sosialpedagogisk arbeid, samt at de inngår i tilsynsturnus på helg, kveld og natt. Arbeidsåret er komprimert, og normal arbeidstid for en uke vil ofte overskrides.
Arbeidet består blant annet i undervisning på internater, samt veiledning og oppfølging av enkeltelever. Det er også aktuelt med undervisning på linjer og valgfag etter behov, kvalifikasjoner og interessefelt. Det forventes tilrettelegging av opplæring basert på skolens grunnverdier for elever med svært ulike forkunnskaper og ulike forutsetninger for læring.

Personlige egenskaper, egnethet og evne til å arbeide både selvstendig og i team vektlegges i stillingen. I søknaden oppfordres det til å presentere seg selv i henhold til utlysningsteksten.

Vi kan tilby:

• Arbeid på en skole som har et viktig samfunnsoppdrag.
• Stor pedagogisk frihet med ansvar for kvaliteten i elevtilbudet.
• Dyktige og engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
• Lønn etter gjeldende tariff og et godt botilbud for ansatte.

Nærmere opplysninger: Ledende vernepleier Olaug Dyrdal, tlf. 993 21 564 eller rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368.

Se også pedermorset.no og facebook.com/pedermorset.

Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole» og sendes på epost til arild.moen@pedermorset.no. Attester og vitnemål legges fram i et eventuelt intervju.
Den som tilsettes må legge fram politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Søknadsfrist 23.april 2021, tiltredelse 1.august 2021.

Ledige stillinger - Peder Morset Folkehøgskole