LEDIGE STILLINGER

Våren 2024 har vi flere ledige stillinger:

Peder Morset folkehøgskole ligger i Selbu, ei naturskjønn bygd i Trøndelag. Skolen er en frilynt folkehøgskole som har 68 elevplasser. 40 av plassene er for elever med lett utviklingshemming. Helt fra oppstarten i 1976 har målet vårt vært å skape en skole for alle, der elevene uavhengig av forutsetninger gis de samme mulighetene til å oppleve mestring og personlig vekst.

Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er våre ledende verdier.

 

LEDIG 30% stilling som kontormedarbeider

 

Vår dyktige kontormedarbeider avslutter jobben i sommer og vi er på søk etter hennes etterfølger. Stillingen er underlagt økonomi- og kontorleder. Arbeidstiden kan bli ujevnt fordelt gjennom året og vil tilpasses skoleåret.

Skolen har medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Oppgaver i stillingen:

· Kontorarbeid, deriblant søknadsbehandling, ajourføring og arkivering.

· Resepsjon, behandle henvendelser utenfra og fra elever.

Vi søker en person som:

· Har utdanning eller dokumenterte ferdigheter innen kontor og administrasjon.

· Har gode IT-kunnskaper og evnen til å tilegne seg ferdigheter innen ulike dataverktøy.

· Gjerne har relevant høgskoleutdanning.

Personlige egenskaper vi legger vekt på:

· Vennlighet og god evne til å yte service for bedriftens målgruppe.

· Pålitelighet, ryddighet, selvstendighet og samarbeidsevne.

· Evne og vilje til å være en god rollemodell for skolen og våre verdier.

Vi kan tilby:

· Arbeid på en unik skole som har et viktig samfunnsoppdrag.

· Dyktige og engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.

· Lønn etter gjeldende tariff.

 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368 eller økonomi og kontorleder Randi Elverum Amdal, tlf 934 89 143.

Besøk www.pedermorset.no og https://www.facebook.com/pedermorset for ytterligere informasjon.

Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole» og sendes på epost

til pmf@pedermorset.no. Vitnemål/ attester legges fram i en eventuell jobbsamtale.

Den som tilsettes må legge fram politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

 

Søknadsfrist: 16.juni

Tiltredelse: 01.aug 2024 eller etter avtale

Ledige stillinger - Peder Morset Folkehøgskole