LEDIGE STILLINGER

Ledig stilling som assisterende rektor ved Peder Morset folkehøgskole

 

Da vår nåværende assisterende rektor går av med pensjon, søker vi en etterfølger. Det er ønskelig med tiltredelse fra 01.04.2022 eller etter avtale frem til 01.08.2022. Stillingen er 100 %, der 80 % utgjør administrative oppgaver og 20 % er fordelt til undervisning og sosialpedagogisk arbeid. Arbeidsbelastningen varierer gjennom skoleåret og vil i perioder overskride ei normalarbeidsuke. Stillingen innebærer både kveld og helgearbeid.

Assisterende rektor har sammen med rektor det overordna pedagogiske ansvaret, som leder for lærerne. Dette innebærer blant annet å koordinere og organisere det pedagogiske arbeidet, samt være en pådriver for utviklingsarbeid ved skolen. Ass. rektor har personalansvar for lærerne, og er rektors stedfortreder. Ass. rektor sitter i skolens leder – og administrasjonsgruppe.

 

Vi søker en person som har:

 • pedagogisk bakgrunn og ledererfaring, gjerne fra folkehøgskole eller andre skoleslag.
 • undervisningskompetanse som er relevant for skolen vår.
 • god kompetanse innen personalledelse.
 • god evne til kommunikasjon og positive relasjonelle ferdigheter.
 • evne til nettverksbygging og utadrettet virksomhet, og er bevisst sin rolle som talsperson for skolens verdier og folkehøgskolens idégrunnlag.
 • god forståelse for teknologi og digitale læringsressurser og tilrettelegger for at våre ansatte benytter dette i planlegging og evaluering.
 • ønske om å jobbe med ungdom med ulike forutsetninger og være en bidragsyter i deres dannelsesreise.
 • evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide i team og se verdien av samskapning.
 • ønske om å spille på lag med elever og ansatte for å skape et inkluderende og trygt skolemiljø for alle.

 

Vi tilbyr:

 • en utfordrende, men spennende jobb, ved en skole som er sitt samfunnsoppdrag bevisst.
 • dyktige, selvstendige og engasjerte kolleger i et inkluderende arbeidsmiljø.
 • lønn etter avtale og medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • mulighet for bolig på skolens område.

 

Personlig egnethet blir vektlagt i ansettelsen.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til rektor Arild Moen, tlf. 924 02 368 eller styreleder Jon Arne Leistad, tlf 480 60 370.

Søknad med CV rettes til «Styret Peder Morset folkehøgskole».

Sendes på epost til pmf@pedermorset.no

Attester og vitnemål legges fram i et eventuelt intervju.

Den som tilsettes må legge fram politiattest med tilsvarende innhold som er nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Førerkort klasse B kreves.

 

Søknadsfrist 14. januar 2022

Tiltredelse 1 .april eller etter avtale

Ledige stillinger - Peder Morset Folkehøgskole