PRISER

FULLSTENDIG PRIS PR LINJE FOR SKOLEÅRET 2019 – 2020

Arbeidstrening:

kr 117.400,-

Ingen egenandel for linjetur.

Design og håndverk:

kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

Drone og kamera:

kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 119.400,-

Flexi – Aktiv livsstil:

kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

Friluftsliv og idrett:

kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

Hesteliv:

kr 137.300,-

Uten linjetur er prisen kr. 132.300,-

Klatring, ski og kajakk:

kr 126.900,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

MatLyst:

 kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

Strikking:

kr 124.400,-

Uten linjetur er prisen kr. 117.400,-

PRISENE INKLUDERER FØLGENDE KOSTNADER:

Innmeldingspenger: kr 2.000,-. Betales når du tar imot elevplassen, og refunderes ikke om du skulle si fra deg plassen senere.

Elevkonto: kr. 3.000,-. Betales ved skolestart, og brukes til å betale diverse utgifter, f. eks. skyss til og fra offentlig kommunikasjon ved hjemreiser, forsikringer, medisiner, årbok, skolegenser. Skolen fører regnskap for kontoen og eventuelt restbeløp betales tilbake til deg ved skoleårets slutt.

Kost og losji: kr 83.200,-.

Én ukes felles skoletur til utlandet: kr 11.700,-.

Undervisningsmateriell: kr 17.500,-.  Utstyr, kopiering, bruk av bredbånd, ekskursjoner o.a.

Linjeturer: Alle linjer bortsett fra Arbeidstrening har egenandel for linjeturer. Linjeturene er ikke obligatoriske. Elever som ikke deltar på linjetur vil få tilbud om annen undervisning.

Design og håndverk – egenandel kr. 7.000,-

Drone og kamera – egenandel kr. 5.000,-

Flexi – Aktiv livsstil – egenandel kr. 7.000,-

Friluftsliv og idrett – egenandel kr. 7.000,-

Hesteliv – egenandel kr. 5.000,-

Klatring, ski og kajakk – egenandel kr. 9.500,-

MatLyst – egenandel kr. 7.000,-

Strikking – egenandel kr. 7.000,-

 

Linja Hesteliv har inkludert en stallkostnad på kr. 14.900,-. Denne dekker utgifter til fôr og oppstalling. Det er ingen ekstra kostnad utover dette hvis du velger å ha med egen hest til skolen, men beløpet dekker ikke veterinærutgifter og andre utgifter for hesten din. Du som har med egen hest har selv ansvar for stell og trening av hesten.  Skolen stiller hest til disposisjon for deg som ikke har egen hest.

Linja Drone og kamera har inkludert en dronekostnad på kr. 2.000,-. Denne dekker en egen liten drone som blir hver elevs personlige eiendom.

 

ANDRE UTGIFTER

Spesialdiett: Hvis du har behov for spesialdiett grunnet allergier, koster dette kr. 1.500,- pr. måned (kr. 12.000,- for skoleåret).

Lommepenger og reiser til og fra ferier må du selv sørge for.

Takker du ja til en skoleplass hos oss er dette bindende. Dersom skoleåret avsluttes før du har fullført blir du belastet med 6 ukers betaling ut over sluttdato, uansett årsak til avbruddet.

 

LÅN OG STIPEND

For informasjon om lån og stipend i Lånekassen, se her.

Kontakt oss:

Treff oss

Fossan 23 7584 Selbustrand

Ring oss

Sentralbord: 73 81 20 00 Utenom kontortid i skoleåret: 997 43 999

Send oss en e-post

pmf@pedermorset.no

Vi er en del av EU-prosjektet Erasmus + og tar imot frivillige assistenter fra Europa hvert år.

Pris - Peder Morset Folkehøgskole