PRISER

SKOLEÅRET 2021 – 2022

ARBEIDSTRENING

kr 125.000,-

Ingen egenandel for linjetur.

DESIGN & HÅNDVERK

kr 132.000,-

Uten linjetur er prisen kr 125.000,-

DRONE & KAMERA

kr 134.000,-

Uten linjetur er prisen kr 127.000,-

FLEXI – AKTIV LIVSSTIL

kr 132.000,-

Uten linjetur er prisen kr 125.000,-

FOTBALL TILRETTELAGT

kr 132.000,-

Uten linjetur er prisen kr 125.000,-

FRILUFTSLIV 

kr 132.000,-

Uten linjetur er prisen kr 125.000,-

HESTELIV

kr 147.500,-

Uten linjetur er prisen kr 140.500,-

MATLYST

kr 132.000,-

Uten linjetur er prisen kr 125.000,-

PRISENE INKLUDERER FØLGENDE KOSTNADER:

kr 2.500,- i innmeldingspenger. (Dette beløpet refunderes ikke om du skulle si fra deg elevplassen senere)
kr 87.000,- for kost og losji.
kr 12.500,- for felles skoletur til et land i Europa.
kr 20.000,- for undervisningsmateriell, kopiering, utstyr, bredbånd, ekskursjoner o.a.

På hestelinja er grunnbeløpet kr. 15.500,- høyere enn de andre linjene. Denne dekker utgifter til fôr og oppstalling. Det er ingen ekstra kostnad utover dette hvis du velger å ha med egen hest til skolen, men beløpet dekker ikke veterinærutgifter og andre utgifter for hesten din. Du som har med egen hest har selv ansvar for stell og trening av hesten.  Skolen stiller hest til disposisjon for deg som ikke har egen hest.

For Drone og kamera er grunnbeløpet kr. 2.000,- høyere enn de andre linjene. Dette dekker innkjøp av en egen liten drone som blir hver elevs personlige eiendom.

3.000,- til personlig konto. Ved skolestart betaler alle elevene inn til en konto som personlige utgifter kan trekkes fra. Det blir ført regnskap, og kontoen gjøres opp etter skoleåret. Kontoen benyttes til transportkostnader, medisiner, forsikring, årbok, skolebilde og skoleklær.

 

Linjeturer
På alle linjer, med unntak av arbeidstrening, er det planlagt linjetur med en egenandel på kr. 7.000,-

Hvis en elev ikke har mulighet til å være med på linjeturen på linja si, vil skolen legge til rette for undervisning på en annen linje der det er mulig.

 

Andre utgifter

Hvis du ønsker spesialdiett uten at du har legeattest for at du trenger dette, koster det kr 4.000,- for skoleåret.

Lommepenger og reiser til og fra ferier må du selv sørge for.

Takker du ja til en skoleplass hos oss, er dette bindende. Dersom skoleåret avsluttes før du har fullført, blir du belastet med 6 ukers betaling ut over sluttdato, uansett årsak til avbruddet.

 

Lån og stipend

For informasjon om lån og stipend i Lånekassen, klikk her.

Kontakt oss:

Treff oss

Fossan 23 7584 Selbustrand

Ring oss

Sentralbord: 73 81 20 00 Utenom kontortid i skoleåret: 997 43 999

Send oss en e-post

pmf@pedermorset.no
Priser - Peder Morset Folkehøgskole