PRISER

SKOLEÅRET 2023-2024

FLEXI – AKTIV LIVSSTIL

kr 136.000,-

(Uten linjetur er prisen kr 128.000,-)

FOTBALL TILRETTELAGT

kr 138.000,-

(Uten linjetur er prisen kr 128.000,-)

FRILUFTSLIV – TUR FOR ALLE

kr 136.000,-

(Uten linjetur er prisen kr 128.000,-)

HESTELIV

kr 152.000,-

(Uten linjetur er prisen kr 144.000,-)

MATLYST

kr 136.000,-

(Uten linjetur er prisen kr 128.000,-)

ARBEIDSTRENING

kr 128.000,-

(Linja har ingen ekstra kostnad for linjetur.)

HUND, JAKT OG FISKE

kr 128.000,-

(Linja har ingen ekstra kostnad for linjetur.)

STIPENDIAT

kr 12.500,-

(Dette inkluderer innmeldingspengene som betales når en mottar plassen, samt kostnad for linjeturer og en felles skoletur. Kost, losji og undervisningsmateriell dekkes av skolen.)

PRISENE INKLUDERER FØLGENDE KOSTNADER:

kr 2.500,- i innmeldingspenger. (Dette beløpet refunderes ikke om du skulle si fra deg elevplassen senere.)
kr 92.000,- for kost og losji.
kr 12.500,- for felles skoletur til et land i Europa.
kr 21.000,- for undervisningsmateriell, kopiering, utstyr, bredbånd, ekskursjoner o.a.

På linja Hesteliv er grunnbeløpet kr. 16.000,- høyere enn de andre linjene. Dette dekker utgifter til fôr og oppstalling. Det er ingen ekstra kostnad utover dette hvis du velger å ha med egen hest til skolen, men beløpet dekker ikke veterinærutgifter og andre utgifter for hesten din. Du som har med egen hest har selv ansvar for stell og trening av hesten.  Skolen stiller hest til disposisjon for deg som ikke har egen hest.

I TILLEGG KOMMER INNBETALING TIL EN EGEN PERSONLIG KONTO:

Ved skolestart betaler hver elev inn kr. 3.000,- til en konto som personlige utgifter kan trekkes fra. Kontoen benyttes til transportkostnader til og fra skolen på reisedager, medisiner, forsikring, årbok, skolebilde og skoleklær. Det blir ført regnskap, kontoen gjøres opp etter skoleåret, og eventuelt restbeløp blir tilbakebetalt til eleven.

 

LINJETURER:
På alle linjer, med unntak av Hund, jakt og fiske, Arbeidstrening og Fotball tilrettelagt, er det planlagt linjeturer med en egenandel på kr. 8.000,-. På Fotball tilrettelagt er egenandelen på kr. 10.000,-.
Disse turene er frivillige. Hvis en elev ikke ønsker eller har mulighet til å være med på linjeturen til linja si, vil skolen legge til rette for undervisning på en annen linje der det er mulig. Linjene Arbeidstrening og Hund, jakt og fiske har flere mindre turer i løpet av skoleåret. Disse er inkludert i grunnbeløpet for linja.

ANDRE UTGIFTER:

Hvis du ønsker spesialdiett uten at du har legeattest for at du trenger dette, koster det kr 4.000,- for skoleåret.

Lommepenger og reiser til og fra ferier må du selv sørge for.

Takker du ja til en skoleplass hos oss, er dette bindende. Dersom skoleåret avsluttes før du har fullført, blir du belastet med 6 ukers betaling ut over sluttdato, uansett årsak til avbruddet.

LÅN OG STIPEND:

For informasjon om lån og stipend i Lånekassen, klikk her.

Kontakt oss:

Treff oss

Fossan 23 7584 Selbustrand

Ring oss

Sentralbord: 73 81 20 00 Utenom kontortid i skoleåret: 997 43 999

Send oss en e-post

pmf@pedermorset.no
Priser - Peder Morset Folkehøgskole