Stipendiat

Som stipendiat deltar du aktivt som rollemodell og bidragsyter til et godt skolemiljø. Du vil ha en økt i uka sammen med de andre stipendiatene. Resten av uka er du utplassert på en av de andre linjene. Her fungerer du som motivert elev, inspirator og pådriver, og samarbeider med de ansatte på linja.

Du kan godt søke selv om du ikke har gått et år på skolen fra før!

 

 

SØK OM PLASS HER

Emner:

 • Rollemodell
 • Refleksjon over egen praksis
 • Teambuilding
 • Relasjonskompetanse
 • Ledelse
 • Pedagogikk
 • Feedback
 • Samarbeid
 • Deltagelse på kurs og seminarer (avhengig av hvilken linje du er utpalssert på)
 • Markedsføring på sosiale medier

Dette får du:

 • Fri kost og losji
 • Trening på ledelse og instruksjon
 • Et lærerikt år
 • Veiledning og nær dialog med faglærer
 • Medbestemmelse i undervisning
 • Utfordringer og erfaringer

Hvem passer linja for?

Dette er linja for deg med empati og ansvarsfølelse. Du liker å utvikle deg selv gjennom å hjelpe andre. Linja passer spesielt bra for deg som vil ha et yrke innen helse og omsorg, undervisning eller ledelse.

 

Våre forventninger til deg

At du deltar aktivt, tar initiativ og ansvar, og er en god rollemodell. Skriv i søknaden hvilken linje du ønsker å være tilknyttet.

 

Hvor drar vi på studietur?

Det vil avhenge av hvilken linje du er stipendiat på. Disse har forskjellige turer.

Hele skolen drar på en felles tur på våren. Vi har tidligere vært i forskjellige land i Europa. I 2020 ble det ingen tur, da elevene ble sendt hjem i mars grunnet covid. I 2021 var vi på Stokkøya ute på Trøndelagskysten. Våren 2022 tok vi hurtigruta fra Kirkenes til Trondheim.

Våren 2023 regner vi med å kunne reise til utlandet igjen. Destinasjon er ennå ikke avgjort.

 

Hva koster skoleåret?

Som stipendiat får du kost, losji og undervisningsmateriell dekket av skolen. Du betaler på lik linje med alle elever en innmeldingsavgift på kr. 2.500,- når du tar imot elevplassen. I tillegg betaler du kr. 10.000,- som går til linjeturer og en felles skoletur. Du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.  Se mer om priser her.

  Stipendiat - Peder Morset Folkehøgskole