PEDER MORSET FOLKEHØGSKOLE

Vi er en skole som har fokus på omvendt integrering – hvor dere som er elever får en mulighet til å integreres i hverandres hverdag. Hos oss er alle linjene tilrettelagt for alle. Vi opplever, utforsker og erfarer ting på kryss og tvers av funksjonsnivå. Noen ganger kan jeg hjelpe deg – andre ganger må du hjelpe meg. Denne måten å være sammen på, er med på å gjøre oss til bra mennesker som lærer å se og ta hensyn til hverandre. Ved Peder Morset folkehøgskole er det lave terskler og mye humor. Vi kaster oss ut i nye ting – og noen ganger blir det et realt magaplask, andre ganger full seiersrus!

 

Alle elever bor på enkeltrom med eget bad. Vi har åtte moderne internater med plass til totalt 68 elever.

 

Vi har 2,5 skoledag i uka satt av til linjefag. De andre dagene brukes til valgfag og annen undervisning. Vi har prosjekt de fleste lørdagene. Lørdag kveld skjer det som oftest noe sosialt, enten felles for alle eller i mindre grupper. Det er også ulike aktiviteter som skjer på kveldstid gjennom uka – fra trening og ut-på-tur til forskjellige kreative prosjekter.

 

Ta deg gjerne en tur innom vår facebookside og instagramkonto for å se litt mer fra hverdagslivet ved skolen.

 

SØKNAD TIL SKOLEN FINNER DU HER

 

Dette står vi for

Peder Morset var bonde, lærer, klokker, pasifist og motstandsmann i Selbu. Hele familen Morset var involvert i såkalt illegalt arbeid mot den nazistiske okkupasjonen av landet under 2. verdenskrig. Peder ble henrettet i 1943 på grunn av dette arbeidet. Hans sønn Helge tok initiativet til skolen, som ble åpnet i 1976. Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er verdiene som ligger til grunn for all vår virksomhet. Vi tror at Peder Morset folkehøgskole gir deg kompetanse som er vanskelig å skaffe andre steder. Vi tror du vil komme til å utvikle deg mye. Vårt motto er «BLI DEN DU ER» – i møte med både elever og ansatte ved skolen.

Mer om oss

Peder Morset var bonde, lærer og klokker og pasifist. Han var høyt aktet i Selbu, spesielt av småkårsfolk, som brukte ham som rådgiver og betrodde ham ansvaret for sine oppsparte midler og viktige dokumenter. Han og kona Marit (født Stuedal) hadde 7 sønner.

 

Peder organiserte motstand mot nazimyndighetene under den 2. verdenskrig, og hele familien var på ulike måter involvert i dette arbeidet. Det handlet blant annet om flyktningetransport, kurervirksomhet og frakting av radioutstyr fra Sverige til Norge. Han talte også overmakten midt imot fra kirketrappa i Selbu.

 

Morsetfamilen ble et hovedmål for nazistenes jakt på motstandsfolk i Trøndelag, og tidlig i mars 1943 flyktet de fra gården Klegset med Gestapo og Rinnanbanden i hælene. Under en dramatisk pågripelse på ei sæter ved vannet Østrungen ble sønnen Oddmund skutt og drept, mens Peder og sønnen Helge ble tatt til fange. Selv om Peder aldri hadde tatt i et våpen, ble han stilt for tysk krigsrett og dømt til døden for væpnet motstand. Han ble henrettet på Kristiansten festning i Trondheim i mai 1943.

 

Helge, som kun var 16 år, mistet en arm som følge av en skuddskade under pågripelsen, og satt i fangenskap frem til krigens slutt. Helge ble senere lærer. Han var en foregangsmann innen utdanning av mennesker med utviklingshemming, og første rektor ved Emma Hjorth Skole i Bærum.

 

Helges drøm

Helge Morset hadde en natt en drøm. Broren Oddmund, som ble skutt og drept under flukt fra nazistene i 1943, var hovedpersonen i drømmen. De to brødrene skulle bygge et stort hus sammen, der barn lekte utenfor huset, plukket blomster på odden og badet i sjøen ved den fine vika. Utdrag fra boka «Historien om Helge Morset» skrevet av Bodil Uthus, Gyldendal forlag 1995: «Da han våknet visste han det var meningen at han skulle bygge et hus. Et stort hus med plass for mange barn. Helst skulle det ligge på en blomstervang nede ved en sjø. Drømmen ble en annerledes skole. Drømmen ble en elevheim der psykisk funksjonshemmede fikk bo sammen med friske, jevnaldrende ungdommer, den første skolen i Norge der friske elever ble integrert med funksjonshemmede, de funksjonsfriske på de funksjonshemmede premisser. Drømmen ble Peder Morset folkehøgskole. I 1976 stod folkehøgskolen ved Selbusjøen ferdig. Helge tok initiativet, ordnet med gratis tomt i Selbu, utarbeidet undervisningsplan, reiste grunnkapital og overførte ideene og det hele til en stiftelse for skolen. Drømmen var blitt en virkelighet.»

 

Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er verdiene som ligger til grunn for all vår virksomhet. Alle linjer, aktivitetstilbud og internater er for elever både med og uten utviklingshemning.

Vil du lese mer om Peder Morset, kan du klikke her.

Du kan også lese boka til P. Hansson: – og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morsetfamilien, 1963

Her finner du også spennende lesning om Peder Morset og familien hans:  Og her er bilder fra utstillingen

Peder Morset folkehøgskole ligger i Selbu midt i Trøndelag. Her er det utsikt til både sjø og fjell. Det er også kort vei til byene Stjørdal (30 min) og Trondheim (1 time). Trondheim lufthavn Værnes ligger 30 minutter unna. Vår landlige beliggenhet gir oss muligheten til å skape en aktiv og spennende arena for læring. Samtidig kan vi benytte oss av byen når vi har lyst til det. Vi ligger midt i landet, fint plassert ved Selbusjøen. Når du følger fylkesvei 705 fra Hell, kommer du til en plass som heter Tømra. Der står det et skilt til høyre med “Folkehøgskole”. Fra Tømra til Fossan, der skolen ligger, er det ca. 4 km langs fylkesvei 963. Det er kort vei til Røros og Sverige.

Under 2. verdskrigen vart lærar, gardbrukar og klokkar Peder Morset leidar av den sivile motstanden i Selbu. For den ideologiske kampen sin måtte han bøte med livet. Han vart dømt til døden og avretta på Kristiansten festning 19.mai 1943. Siste kvelden han lever skriv han eit brev til etterkommarane. Brevet lyser av nestekjærleik og tilgjeving. ”Eg veit ikkje om nokon uvenn. I alle fall kjenner eg det soleis at eg ikkje har imot nokon”. Peder og Marit Morset hadde 7 soner. Den nest yngste var Helge.  2.mars 1943, vart han skoten i arma under flukta oppe ved Østrungen i Selbu. Han vart arrestert og torturert. Arma hass vart amputert. Han var 16 år. Resten av krigen satt han i konsentrasjonsleir på Falstad og på Grini. Etter krigen tok Helge opp arven etter far sin. Han visste at fred startar med respekt for menneskeverdet.  Helge arbeidde for dei funksjonshemma resten av livet. I 1975 starta han Peder Morset folkehøgskole til minne om far sin. I 1990 starta han Midt Norsk Fredsforum for ungdom frå heile verda. Morsetfamilien si historie vart fortald i teaterframsyninga ”Snømørkt” (Selbu/Trondheim 2013). I ”Snømørkt” vart Selbu-votten brukt og misbrukt: Som truverdig plagg, som falsk identitet, og som nasjonalsosialistisk uniformering. Alle symbol kan misbrukast. Garantien for det gode ligg inni, ikkje utapå, mennesket. Peder Morset folkehøgskole var vertskap for framsyningane. Elevane bar denne hjartevotten når dei tok imot publikum. Når vi strekk ei open hand fram mot eit medmenneske, gir vi dei eit hjarteteikn. Hjartevotten er laga til minne om Helge Morset. Han hadde berre ei hand. Men i den bar han hjarta sitt. Votten selgast til inntekt for Peder Morset Folkehøgskole.

Tekst: Elisabeth Matheson, forfatter og regissør for ”Snømørkt”

Ta kontakt med skolen for å bestille strikkepakke med hjertevotten. Ring 73 81 20 00 for mer informasjon.

Om Skolen - Peder Morset Folkehøgskole