AKTIVITETSUKA

Hvert år, i juni, har vi pleid å arrangere en aktivitetsuke her på Peder Morset folkehøgskole. Som deltaker på arrangementet er du med på et kurs med økter fordelt utover uka. Det sosiale aspektet er kanskje likevel vel så viktig – og vi legger opp til mye lek og moro.

De to siste årene har vi dessverre måttet avlyse aktivitetsuka på grunn av covid-19. Vi håper at vi igjen kan få arrangere aktivitetsuke sommeren 2022.

Vårt ønske er å gi deltakerne en sommeruke
med fokus på opplevelser, læring og fellesskap.

Aktivitetsuka - Peder Morset Folkehøgskole