AKTIVITETSUKA

Hvert år i juni pleier vi å arrangere en aktivitetsuke her på Peder Morset folkehøgskole.

Som deltaker på arrangementet er du med på et kurs med økter fordelt utover uka. Det sosiale aspektet er vel så viktig – og vi legger opp til mye lek og moro.

I 2020 og 2021 måtte vi avlyse aktivitetsuka på grunn av covid-19, men den ble avholdt igjen sommeren 2022.

Vi satser på ny aktivitetsuke sommeren 2023, så følg med her på hjemmesidene og på vår facebook .

Vårt ønske er å gi deltakerne en sommeruke
med fokus på opplevelser, læring og fellesskap.

Aktivitetsuka - Peder Morset Folkehøgskole