Generelt om linjer og undervisning

Alle linjer har to og en halv egne linjedager.  I tillegg er det en dag med valgfag.

Vi er et team med stor kunnskap og kompetanse både faglig og mellommenneskelig.

Vi ønsker å møte deg og gi deg tilpassede utfordringer uansett bakgrunn/ tidligere erfaringer, så du kan lære og utvikle deg mest mulig.

Tør du prøve nye ting alene eller sammen med andre? Er du klar for bli kjent med nye mennesker? Er du klar for å vokse som menneske?

 

Spesielle kostnader ved de ulike linjene

 

På alle linjer kan det tilkomme større eller mindre utgifter til  utstyr, turer og reising.

På Hesteliv er det ekstra kostnader til leie av hest eller oppstalling av egen hest.

Les mer om pris her

Praksis og teori går hånd i hånd, og undervisningen er for det meste lagt opp etter emner.

 

Kriterier for å få elevplass på Peder Morset folkehøgskole

Vi har ikke spesielle opptakskrav ved skolen, men du må være villig og i stand til å møte opp til måltider, undervisning og alle obligatoriske aktiviteter. Vi har ikke eksamen, og ingen karakterer, men masse viktig læring! Denne læringen får du ikke med deg hvis ikke du møter opp og deltar aktivt. Hvis du har mer enn 19 dager ugyldig fravær, får du heller ikke godkjent skoleåret.

Hvis du er en ungdom med funksjonsnedsettelser, er det viktig at du er sjølhjulpen i dagliglivets gjøremål.  Ikke minst er det viktig at du har evne til å bo sammen med opptil 9 andre ungdommer på en elevheim. I opptaket av elever med utviklingshemning legger vi til grunn en totalvurdering av funksjonsnivå, sett i sammenheng med at vi ønsker en bredt sammensatt elevgruppe.

Søk Peder Morset folkehøgskole her

Generelt om linjer og undervisning - Peder Morset Folkehøgskole