SKOLETUR

Hver vår har vi tradisjon for å ta med alle elevene på en skoletur til utlandet. Situasjonen rundt covid-19 har siden mars 2020 lagt hindringer i veien for alle våre reiseplaner, og da særlig utenlandsreiser. Tidligere har vi vært på skoletur til blant annet Egypt, Kreta, Tsjekkia, Russland, Tyskland, Nederland, England, Skottland og Italia. I 2020 måtte vi avlyse skoleturen, som var planlagt å gå til Italia igjen. I vår hadde vi en fin tur til Stokkøya ute på trøndelagskysten. Vi regner med å få til en felles skoletur også våren 22, hvor det blir er foreløbig usikkert. Følg med på skolens Facebookside.

Skoletur - Peder Morset Folkehøgskole