SKOLETUR

Situasjonen rundt Covid-19 gjør all reising, og da særlig utenlandsreiser, usikkert. Vi håper selvfølgelig å få til en felles skoletur for 2020-21, men avventer foreløpig situasjonen. Følg med på skolens Facebookside.

Skoletur - Peder Morset Folkehøgskole