SKOLETUR

Skoleturen 2019-2020 skulle etter planen gå til Sanreomo i Italia i april. På grunn av Corona-viruset har skoleledelsen bestemt at vi ikke reiser til Italia. Det jobbes for tiden med å lage en god alternativ skoletur. Mer informasjon kommer så fort vi har det klart.

Følg også gjerne med på informasjon som legges ut på skolens Facebookside.

Skoletur - Peder Morset Folkehøgskole