Arbeidstrening

Hovedfokus Eleven vil få arbeidstrening og muligheter til å prøve ut ulike arbeidsområder. De vil få veiledning i å være i en arbeidssituasjon. Hvem kan søke? Linja er primært for elever som går her andre året, men det er muligheter for andre å søke.

Emner:

 • Arbeid: du som arbeidstaker, arbeidsmiljø, Helse Miljø og Sikkerhet, Nav, arbeidsmarkedstiltak, førstehjelp, hygiene
 • Bolig: Boformer, økonomi, innkjøp, kosthold, helse,
 • Fritid: Hvordan planlegge og disponere fritida.

Aktiviteter:

 • Baking
 • Kafédrift
 • Bilpleie
 • Vedlikeholdsoppgaver på skolen
 • Renhold
 • Skolens storkjøkken
 • Barnehage
 • Stallarbeid

Linjetur: Arbeidstreningslinja har flere dagsturer i løpet av året. Vi besøker ulike vekstbedrifter i Midt-Norge.

Kriterier for opptak: 

Linja er for elever som vi mener vil ha faglig utbytte av tilbudene som gis på linja. Sosial tilpasning, deltagelse og samarbeidsevne vil bli vurdert.

Elevene skal være mest mulig selvhjulpne i daglige gjøremål.

Pris

For skoleåret 2019 – 2020 er fullstendig pris for linja kr. 117.400,-. Se mer om priser her.

Ansatte på Arbeidstrening

Arbeidstrening | Peder Morset