Arbeidstrening

Tilrettelagt for å gi deg erfaring innen ulike yrker – Test ut folkehøgskole og linja Arbeidstrening

Eleven vil få arbeidstrening og muligheter til å prøve ut ulike arbeidsområder. De vil få veiledning i å være i en arbeidssituasjon.

Hvem kan søke?

Linja Arbeidstrening er primært for elever som går sitt andre år på Peder Morset folkehøgskole, men det er muligheter for andre å søke.

Emner

 • Arbeid: du som arbeidstaker, arbeidsmiljø, Helse Miljø og Sikkerhet, Nav, arbeidsmarkedstiltak, førstehjelp, hygiene
 • Bolig: Boformer, økonomi, innkjøp, kosthold, helse,
 • Fritid: Hvordan planlegge og disponere fritida.

Aktiviteter på linja

 • Baking
 • Kafédrift
 • Bilpleie
 • Vedlikeholdsoppgaver på skolen
 • Renhold
 • Skolens storkjøkken
 • Barnehage
 • Stallarbeid

Linjetur

Arbeidstreningslinja har flere dagsturer i løpet av året. Vi besøker ulike vekstbedrifter i Midt-Norge.

Kriterier for opptak til Arbeidstrening

Linja er for elever som vi mener vil ha faglig utbytte av tilbudene som gis på linja. Sosial tilpasning, deltagelse og samarbeidsevne vil bli vurdert.

Elevene skal være mest mulig selvhjulpne i daglige gjøremål.

For skoleåret 2020 – 2021 er fullstendig pris for linja kr. 121.000,-. Se mer om priser her.

Ansatte på Arbeidstrening

Arbeidstrening - Peder Morset Folkehøgskole