Peder P. Evjen

Lærer

Peder er lærer og underviser i praktisk arbeid og flere forskjellige valgfag. Han er medansvarlig for skolens “Jobbfrukt”. Peder er brennende interessert i jakt.

Peder P. Evjen - Peder Morset Folkehøgskole