UKEPLAN FOR ELEVENE

Det er få uker ved Peder Morset folkehøgskole som er like, for det er mye som skjer hele tiden – både på linjene og felles for alle. Men skoleuka har en fast grunnstruktur som vi holder fast på så mye som vi kan. Den ser slik ut:

Ukeplan - Peder Morset Folkehøgskole