UKEPLAN FOR ELEVENE

Det er få uker ved Peder Morset folkehøgskole som er like, for det er mye som skjer hele tiden – både på linjene og felles for alle.

Skoleuka har allikevel en fast grunnstruktur som vi stort sett holder fast på. Den ser slik ut:

Ukeplan - Peder Morset Folkehøgskole