VEILEDNING

Veiledning er et obligatorisk fag ved Peder Morset folkehøgskole. Det betyr at alle elever har ukentlig veiledning med en miljøterapeut eller lærer.

 

Rammer og organisering

Alle elever har en fast veileder gjennom hele året. Denne veilederen er ofte også tilknyttet elevheimen som eleven bor på, og de har derfor flere treffpunkt i løpet av uka. Elevene vil ha ulike behov når det gjelder tidsbruk i veiledning:

 • Elever med utviklingshemming har mellom 1,5 og 3 timer veiledning i uka, stort sett på dagtid.
 • Elever uten utviklingshemming har i utgangspunktet 30 minutter ukentlig veiledning på ettermiddagstid. Ved behov økes tiden.

 

Mål og mening med veiledningsfaget

Hovedmålet er personlig utvikling og økt kompetanse.

 

Delmål:

Samhandling:
Elevene skal ha gode opplevelser gjennom aktiv deltagelse.

Mestring:
Aktiv deltagelse gir økt selvstendighet. Dette styrker evnen til å tilfredsstille egne behov, løse egne problemer og skaffe seg de nødvendige ressursene for å ha kontroll over eget liv.

 

Det at eleven skal være mest mulig selvstendig er noe vi legger stor vekt på i veiledningsfaget. De fleste av våre elever kommer rett fra foreldreheimen, og har ikke nødvendigvis så mye trening i det å organisere hverdagen på egenhånd.

 

Hvordan veiledning foregår

Veiledningen foregår i hovedsak på internatene, men også på andre arenaer hvor det er naturlig. Veiledningen skal være meningsfylt for eleven og ta utgangspunkt i behov og funksjonsnivå.

 

For å kartlegge hver enkelt elev sitt behov, er det viktig å skape gode stabile relasjoner. Vi setter elevens ønske og behov i sentrum.

 

Under veiledning på internatet er temaene:

 • samhandling og samarbeid
 • vask av eget rom og fellesrom
 •  holde orden på og vaske klær
 • eget forhold til kosthold og helse
 • personlig hygiene
 • økonomi
 • tilrettelegging i dagliglivet
 • trivsel og aktivitet
 • utfordringer i bruk av internett, sosiale medier, mobiltelefon
 • prevensjon og samliv

 

Utover skoleåret blir det også fokus på livet etter folkehøgskolen. Vi veileder i forhold til planer om å søke jobb, utdanning, bolig og hjelpetiltak.

Veileding - Peder Morset Folkehøgskole