Veiledning på Peder Morset folkehøgskole

 Veiledning er et obligatorisk fag ved PMF. Det betyr at alle elever har ukentlig veiledning med en miljøterapeut eller lærer.

 

Rammer og organisering:

Alle elever har en fast veileder gjennom hele året. Denne veilederen er oftest også tilknyttet elevheimen som eleven bor på, og en har derfor flere treffpunkt i løpet av uka.

 • Elevene vil ha ulike behov når det gjelder tidsbruk i veiledning.
 • Elever med utviklingshemming har mellom 1,5 og 3 timer veiledning i uka, stort sett på dagtid.
 • Elever uten utviklingshemming har i ugangspunktet 30 minutter ukentlig veiledning på ettermiddagstid, ved behov økes tiden.

 

Mål og mening med veiledningsfaget:

Hovedmålet er personlig utvikling og økt kompetanse.

Delmål:

Samhandling: Elevene skal ha gode opplevelser gjennom aktiv deltagelse. Mestring: Aktiv deltagelse gir økt sjølstendighet. Dette styrker evnen til å tilfredsstille egne behov, løse egne problemer og skaffe seg de nødvendige ressursene for å ha kontroll over eget liv.

Det at eleven skal være mest mulig selvstendig er noe vi legger stor vekt på i veiledningsfaget. De fleste av våre elever kommer rett fra foreldreheimen, og har ikke nødvendigvis så mye trening i det å klare seg selv.

 

Hvordan veiledning foregår:

Veiledningen foregår i hovedsak på hus, men også på andre arenaer hvor det er naturlig. Veiledningen skal være meningsfylt for eleven og ta utgangspunkt i behov og funksjonsnivå.

For å kartlegge hver enkelt elev sitt behov, er det viktig å skape gode stabile relasjoner. Vi setter elevens ønske og behov i sentrum.

Under veiledning på hus er temaene:

 • samhandling og samarbeid
 • vask av eget rom og fellesrom
 •  holde orden på, og vaske klær
 • eget forhold til kosthold og helse
 • personlig hygiene
 • økonomi
 • tilrettelegging i dagliglivet
 • trivsel og aktivitet
 • utfordringer i bruk av internett, sosiale medier, mobiltelefon
 • prevensjon og samliv

Utover skoleåret blir det også fokus på livet etter folkehøgskolen. Vi veileder i forhold til planer om å søke jobb, utdanning, bolig og hjelpetiltak.

Veileding - Peder Morset Folkehøgskole