Valgfag

Alle elever har to økter med valgfag hver uke. De velger to valgfag i høstsemesteret, og to nye i vårsemesteret.

Fagtilbudet varierer litt fra semester til semester og skoleår til skoleår, basert på stabens kompetanseområder.

 

Valgfag - Peder Morset Folkehøgskole