Jon Arild Finsvik

Lærer

Trives veldig godt på tur, gammel friluftslivslærer som han er. Han er linjas tekniker som liker teknologiske utfordringer og å rigge opp for lyd og bilde.

Jon Arild Finsvik - Peder Morset Folkehøgskole