Morten Uglemsmo

Ledende vaktmester

Morten Uglemsmo - Peder Morset Folkehøgskole