Anne Line Græsli

Kjøkken- og renholdsassistent

Anne Line er assistent på kjøkken og renhold. Hun er en hyggelig selbygg og turnerer mann, barn og hund på fritida.

Anne Line Græsli - Peder Morset Folkehøgskole