Temastoff

Alle innleggene publisert.

Nok et innholdsrikt folkehøgskoleår er over, og flere av elevene våre ved linja Arbeidstrening har fått prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver. …

Temastoff Arkiver - Peder Morset Folkehøgskole