Temastoff

Alle innleggene publisert.
Nok et innholdsrikt folkehøgskoleår er over, og flere av elevene våre ved linja Arbeidstrening har fått prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver. Noen…
Temastoff Arkiver - Peder Morset Folkehøgskole