Cxense Display

Veileding

Veiledning på Peder Morset Folkehøgskole.

Veiledning er et obligatorisk fag ved PMF.

Det betyr at alle elever har ukentlig veiledning med en miljøterapeut eller lærer.

Rammer og organisering:

Alle elever har en fast veileder som de har gjennom hele året. Denne veilederen er i all hovedsak også tilknyttet elevheimen som eleven bor på, og man har derfor flere treffpunkt i løpet av uka.

 • Elevene vil i utgangspunktet ha ulike behov når det gjelder tidsbruk i veiledning. Det mest vanlige hos oss er at elever med utviklingshemming har mellom 1,5 – 3 timer veiledning i uka.
 • Dette foregår stort sett på dagtid.
 • Elever uten utviklingshemming har vanligvis en halv times ukentlig veiledning på kveldstid.
 • I noen tilfeller ser vi at dette blir for lite, og øker tidsrammen.

Mål og mening med veiledningsfaget:

Veiledningsfaget skal på linje med alle andre aktiviteter på skolen, lede mot skolens målsettinger, som er:

Hovedmål:Personlig utvikling og økt kompetanse.

Delmål:

Samhandling:

Elevene skal ha gode opplevelser gjennom aktiv deltagelse.

Mestring:

Aktiv deltagelse gir økt sjølstendighet. Styrke og aktivere evnen til å tilfredsstille egne behov, løse egne problemer og skaffe seg de nødvendige ressursene for å kunne ta kontroll over eget liv (empowerment).

Det at eleven skal bli mest mulig selvstendig, vil ofte være noe vi jobber mye med i veiledningsfaget.

De fleste av våre elever kommer rett fra foreldreheimen, og har ikke nødvendigvis så mye trening i det å klare seg selv.

Hvordan forgår veiledning:

Veiledningen foregår i hovedsak på hus, men også på andre arenaer hvor det er naturlig. Veiledningen skal være meningsfylt for eleven og ta utgangspunkt etter behov og funksjonsnivå.

For å kartlegge hver enkelt elev sitt behov, er det viktig å skape gode stabile relasjoner (bærende relasjoner). Vi setter elevens ønske og behov i sentrum.

Ved veiledning på hus er temaet:

 • vaske eget rom og fellesrom
 •  holde orden på, og vaske klær
 • eget forhold til kosthold og helse
 • personlig hygiene
 • økonomi
 • behov for tilrettelegging i dagliglivet
 • trivsel og aktivitet
 • utfordringer i bruk av internett, sosiale medier, mobiltelefon
 • prevensjon og samliv

Videre utover skoleåret blir det også fokus på livet etter folkehøgskoleåret her. Være behjelpelig med eventuelle søknader i forhold til egen bolig og hjelpetiltak fra heimkommunene.

Veileding - Peder Morset