Skoleavslutning 12.05.18

Program og invitasjon til skoleavslutningen med svarslipp finner du her:

Skoleavslutning 12.05.18 - Peder Morset Folkehøgskole