Om skolen Peder Morset Folkehøgskole
Prisoversikt for Peder Morset Folkehøgskole
Linjer på Peder Morset Folkehøgskole
Internater på Peder Morset Folkehøgskole
Ofte stilte spørsmål Peder Morset Folkehøgskole
Ansatte på Peder Morset Folkehøgskole
Skoletur for Peder Morset Folkehøgskole
Kontakt Peder Morset Folkehøgskole
Søk skoleplass på Peder Morset Folkehøgskole

Hvem var Peder Morset?

 

Peder Morset (1887 – 1943) var bonde, lærer og klokker og pasifist. Han var høyt aktet i Selbu, spesielt av småkårsfolk, som brukte ham som rådgiver og betrodde ham ansvaret for sine oppsparte midler og viktige dokumenter. Han og kona Marit (født Stuedal) hadde 7 sønner.

Peder organiserte motstand mot nazimyndighetene under den 2. verdenskrig, og hele familien var på ulike måter involvert i dette arbeidet. Det handlet blant annet om flyktningetransport, kurervirksomhet og frakting av radioutstyr fra Sverige til Norge. Han talte også overmakten midt imot fra kirketrappa i Selbu.

Morsetfamilen ble et hovedmål for nazistenes jakt på motstandsfolk i Trøndelag, og tidlig i mars 1943 flyktet de fra gården Klegset med Gestapo og Rinnanbanden i hælene. Under en dramatisk pågripelse på ei sæter ved vannet Østrungen ble sønnen Oddmund skutt og drept, mens Peder og sønnen Helge ble tatt til fange. Selv om Peder aldri hadde tatt i et våpen ble han stilt for tysk krigsrett og dømt til døden for væpnet motstand. Han ble henrettet på Kristiansten festning i Trondheim i mai 1943.

Helge, som kun var 16 år, mistet en arm som følge av en skuddskade under pågripelsen, og satt i fangenskap frem til krigens slutt. Helge ble senere lærer. Han var en foregangsmann innen utdanning av mennesker med utviklingshemming, og første rektor ved Emma Hjorth Skole i Bærum. Helge drømte om at folkehøgskolen skulle bli mer åpen for integrering av mennesker med utviklingshemming, og han tok initiativ til å starte en ny folkehøgskole med dette som formål.

Selbu kommune stilte tomt og bygninger til disposisjon, og skolen åpnet i 1976.

Likeverd, inkludering, mangfold og fellesskap er verdiene som ligger til grunn for all vår virksomhet. Alle linjer, aktivitetstilbud og internater er for elever både med og uten funksjonshemning.

Les mer om Peder Morset i Norsk biografisk leksikon:

https://nbl.snl.no/Peder_Morset

Oversikt - Peder Morset Folkehøgskole