Liv Hammer

Miljøterapeut

Liv har lang fartstid som miljøarbeider ved skolen, og er en av linjas to bakeriansvarlige. Liv er ei allsidig dame som også er veileder for elevene ved linja.

Liv Hammer - Peder Morset Folkehøgskole