Jon Sende Osen

Lærer

Jon er leder for Stipendiatlinja og har ansvar for koordinering av skolens markedsføring. Han liker å lese, synge, sykle og gå på ski.

Jon Sende Osen - Peder Morset Folkehøgskole