Cxense Display

Om skolen

Vi er en frilynt folkehøgskole tuftet på menneskeverd og demokrati. Vi underviser i en rekke typiske folkehøgskolefag.

Vi kaller vår idé for omvendt integrering. Denne kombinerer vi med folkehøgskolens pedagogikk. Vi tror at Peder Morset folkehøgskole gir deg kompetanse som er vanskelig å skaffe andre steder. Erfaringene herfra vil være til nytte og glede for deg i liv og arbeid uansett hva du velger å bli eller gjøre.

Vi har plass til 68 elever. Av disse er 40 plasser for elever med dokumentert lettere utviklingshemming i en eller annen form. De resterende 28 plassene er åpne for elever uten slik dokumentasjon. Alle bor på eget rom, med eget bad, i et hus sammen med opptil ni andre elever. Sammen har de ansvar for å skape et hjem for seg selv og hverandre.

Vi tilbyr en spennende skolehverdag og utfordringer som passer for deg, enten du er nybegynner eller viderekommende. Vi lar alle være synlige som hele mennesker, med rettigheter og plikter. Vi er opptatt av fellesskap, inkludering, likeverd, toleranse, deltakelse og demokrati. Du vil utvikle deg mye gjennom alle menneskemøter i hverdag og fest, og samtidig gir vi deg solide utfordringer innenfor ditt fagvalg. Her kan du bli den du er.

Dette er ihvertfall vår påstand. Om den stemmer, kan du bare finne ut ved å være elev her.

Før du søker, ta deg gjerne en tur innom vår blogg: pedern.no og vår facebookside.

Ekstra info

bind2arbeidsfil-144-1

Peder Morset

Peder Morset var gårdbruker, klokker og lærer i Selbu. Han organiserte motstand mot nazimyndighetene under den 2. verdenskrig. Peder Morset sto for en ikkevoldslinje, men ble likevel anklaget og dømt for væpnet motstand. Peder Morset ble henrettet ved skyting i 1943. Skolen ble startet i 1976, på initiativ fra Helge Morset. Han var sønn av Peder Morset, ble arrestert sammen med faren sin som 16-åring og satt som fange under vanskelige forhold til krigens slutt. Helge var en foregangsmann i utdanning av mennesker med utviklingshemming, og første rektor ved Emma Hjorth Skole. Helge hadde 6 brødre. Moren Marit (f.Stuedal) og flere av brødrene var aktive i motstandskampen. Les mer om dette her: https://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Morset

Helges drøm Helge Morset hadde en natt en drøm. Broren Oddmund, som ble skutt og drept under flukt fra nazistene i 1942, var hovedpersonen i drømmen. De to brødrene skulle bygge et stort hus sammen, der barn lekte utenfor huset, plukket blomster på odden og badet i sjøen ved den fine vika. Utdrag fra boka «Historien om Helge Morset» skrevet av Bodil Uthus, Gyldendal forlag 1995: «Da han våknet visste han det var meningen at han skulle bygge et hus. Et stort hus med plass for mange barn. Helst skulle det ligge på en blomstervang nede ved en sjø. Drømmen ble en annerledes skole. Drømmen ble en elevheim der psykisk funksjonshemmede fikk bo sammen med friske, jevnaldrende ungdommer, den første skolen i Norge der friske elever ble integrert med funksjonshemmede, de funksjonsfriske på de funksjonshemmede premisser. Drømmen ble Peder Morset folkehøgskole. I 1975 sto folkehøgskolen ved Selbusjøen ferdig. Helge tok initiativet, ordnet med gratis tomt i Selbu, utarbeidet undervisningsplan, reiste grunnkapital og overførte ideene og det hele til en stiftelse for skolen. Drømmen var blitt en virkelighet.» Vi er svært stolte av å drive en skole der LIKEVERDINKLUDERINGMANGFOLDFELLESSKAP er kjerneverdier. Vi har den største respekt for alle dem som har kjempet, og fortsatt kjemper, for å bygge samfunn på slike verdier.

Peder Morset folkehøgskole ligger naturskjønt plassert i den idylliske og aktive bygda Selbu i Sør Trøndelag. Her er det utsikt til både sjø og fjell. Det er også kort vei til byene Stjørdal ( 30 min) og Trondheim ( 1 time ), Trondheim lufthavn Værnes ligger 30 minutter unna. Vår landlige beliggenhet gir oss muligheten til å skape en aktiv og spennende arena for læring. Samtidig kan vi benytte oss av byen når vi har lyst til det. Vi ligger midt i landet, idyllisk plassert ved den vakre Selbusjøen. Når du følger fylkesvei 705, kommer du til en plass som heter Tømra. Der står det et skilt med “Folkehøgskole”. Fra Tømra til Fossan, der skolen ligger, er det ca. 4 km langs fylkesvei 963. Det er kort vei til Røros og Sverige.   Ønsker du å få mer informasjon om skolen? Lurer du på noe rundt en linje, elevinternatet eller hva som helst? Ta kontakt.

Peder Morset folkehøgskole er den eneste folkehøskolen som har et samarbeid med organisasjonen MOT. Vi har utdanna MOT informatører som jobber med å formidle de verdiene MOT og skolen står for. Både vi og MOT ønsker å gi unge mennesker styrke og tro på seg selv og sine ferdigheter slik at de får MOT til å ta egne valg. Dette mener vi fører til at de blir bedre rusta til å stå på egne ben,  noe som alltid har vært et sentralt mål for oss. Samarbeidet med MOT, gir oss noen verktøy for å jobbe for dette. Vi er også en del av “Lokalsamfunn med MOT” i Selbu og samarbeider tett med kommunen og ungdomsskolen. Elever fra Selbu og PMF møtes flere ganger i året, til større og mindre arrangementer og prosjekter med MOT som overbygning.

Under 2. verdskrigen vart lærar, gardbrukar og klokkar Peder Morset leidar av den sivile motstanden i Selbu. For den ideologiske kampen sin måtte han bøte med livet. Han vart dømt til døden og avretta på Kristiansten festning 19.mai 1943. Siste kvelden han lever skriv han eit brev til etterkommarane. Brevet lyser av nestekjærleik og tilgjeving. ”Eg veit ikkje om nokon uvenn. I alle fall kjenner eg det soleis at eg ikkje har imot nokon”. Peder og Marit Morset hadde 7 soner. Den nest yngste var Helge.  2.mars 1943, vart han skoten i arma under flukta oppe ved Østrungen i Selbu. Han vart arrestert og torturert. Arma hass vart amputert. Han var 16 år. Resten av krigen satt han i konsentrasjonsleir på Falstad og på Grini. Etter krigen tok Helge opp arven etter far sin. Han visste at fred startar med respekt for menneskeverdet.  Helge arbeidde for dei funksjonshemma resten av livet. I 1975 starta han Peder Morset Folkehøgskule til minne om far sin. I 1990 starta han Midt Norsk Fredsforum for ungdom frå heile verda. Mosetfamilien si historie vart fortald i teaterframsyninga ”Snømørkt” (Selbu/Trondheim 2013). I ”Snømørkt” vart Selbu-votten brukt og misbrukt: Som truverdig plagg, som falsk identitet, og som nasjonalsosialistisk uniformering. Alle symbol kan misbrukast. Garantien for det gode ligg inni, ikkje utapå, mennesket. Peder Morset Folkehøgskule var vertskap for framsyningane. Elevane bar denne hjartevotten når dei tok imot publikum. Når vi strekk ei open hand fram mot eit medmenneske, gir vi dei eit hjarteteikn. Hjartevotten er laga til minne om Helge Morset. Han hadde berre ei hand. Men i den bar han hjarta sitt. Votten selgast til inntekt for Peder Morset Folkehøgskole. Tekst: Elisabeth Matheson, forfatter og regissør for ”Snømørkt”. Ta kontakt med skolen for å bestille strikkepakke med hjertevotten. Ring 7381 2000 for mere informasjon.

Sund Folkehøgskole: www.sund.fhs.no Skogn Folkehøgskole: www.skognfhs.no Fosen Folkehøgskole: www.fosen.fhs.no Vefsn Folkehøgskole: www.vefsnfolkehogskole.no Nordmøre Folkehøgskole: www.nordmore.fhs.no Namdals Folkehøgskole: www.namdals.fhs.no Torshus Folkehøgskole: www.torshus.com

Om Skolen - Peder Morset