Cxense Display

Pris

For skoleåret 2017/2018 betaler hver elev:

Arbeidstrening                kr. 108.250,-
Flexi                                     kr. 108.250,- (uten egenandel linjetur) til 115.250,- (med egenandel linjetur)
Hesteliv                              kr. 122.250,- (uten egenandel linjetur) til 125.250,- (med egenandel linjetur)
Idrett og friluftsliv         kr. 108.250,- (uten egenandel linjetur) til 115.250,- (med egenandel linjetur)
Kunst og design               kr. 108.250,- (uten egenandel linjetur) til 113.250,- (med egenandel linjetur)
Media                                  kr. 108.250,-  (uten egenandel linjetur) til 110.250,- (med egenandel linjetur)

Prisene inkludere følgene kostnader (egenandeler for linjeturer er ikke obligatorisk):

kr 2.000,- i innmeldingspenger. (Dette beløpet refunderes ikke om du skulle si fra deg elevplassen seinere)
kr 78.250,- for kost og losji.
kr 11.200,- for felles skoletur til et land i Europa.
kr 16.800,-  til undervisningsmateriell, kopiering, utstyr, fri bruk av bredbånd, ekskursjoner o.a.

Ved skolestart betaler elevene i tillegg kr. 3.500,-  til en konto der ulike personlige utgifter kan trekkes, f.eks skyss til hjemreiser, forsikring, medisiner, årbok og skoleklær.  Skolen fører regnskap for kontoen, og et eventuelt restbeløp utbetales på slutten av skoleåret.


Linjeturer
På alle linjer kan det tilkomme større eller mindre utgifter til  turer og reising.

Media – egenandel kr. 2.000,-

Flexi – egenandel kr. 7.000,-

Idrett og friluftsliv – egenandel kr. 7.000,-


Pris på linja “Hesteliv”
Elever på linja “Hesteliv”  betaler kr 14.000  for skoleåret. Dette dekker utgifter til fòr og oppstalling.

Linjetur

Hesteliv – egenandel kr. 3.000,-

Beløpet dekker ikke veterinærutgifter og andre utgifter for dem som har med sin egen hest.

De som har med egen hest har selv ansvar for stell og trening av hesten!

Skolen skaffer hest til dem som ikke har egen hest.


Annen informasjon:

Hvis du ønsker spesialdiett uten at du har legeattest for at du trenger dette, koster det kr 3.500,- for skoleåret.

Takker du ja til en plass hos oss, så er dette bindende. Dersom du avslutter skoleåret før skoleslutt i mai, blir du belastet med 6 ukers betaling ut over sluttdato uansett årsak til avbruddet! Dette gjelder også ved utvisning etter disiplinærsak!

Vår søknadsfrist for funksjonshemmede elever er 1.november

Elever uten funksjonshemming tas inn så lenge det er ledige plasser.


Stipend og lån:

For mer informasjon om stipend og lån i Lånekassen se her.

1 Kommentar

på: Pris.