Cxense Display

Aktiv Ungdom

Peder Morset folkehøgskole er en samarbeidsskole med Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

Les mer om Aktiv Ungdom her

 

 

Aktiv Ungdom - Peder Morset